Liikutaan yhdessä – tasapainoinen arki ikääntyville

Taustaa:

Valtakunnallisen Voimaa vanhuuteen - iäkkäiden terveysliikuntaohjelmassa tehdään työtä iäkkään ihmisen hyväksi. Tavoitteena on edistää kotona asuvien toimintakyvyiltään heikentyvien ikäihmisten toimintakykyä ja itsenäistä selviytymistä. Voimaa vanhuuteen – ohjelma käynnistyi vuoden 2004 lopussa ja jatkuu vuoteen 2009. Sen koordinoinnista vastaa Ikäinstituutti yhteistyössä Sosiaali- ja terveysministeriön, opetusministeriön, Suomen gerontologian Jyväskylän yliopiston tutkimiskeskuksen, Kunnossa kaiken ikää – ohjelman ja UKK- instituutin kanssa. Ohjelman rahoittaa Raha-automaattiyhdistys.

Voimaa vanhuuteen ohjelmaan liittyi 10 uutta paikallishanketta vuonna 2007, joista yksi on Soinissa toimiva Eläkeliiton Soinin yhdistys ry:n hallinnoima Liikutaan yhdessä – tasapainoinen arki ikääntyville - projekti. Rahoitus hankkeelle on myönnetty vuoden 2009 loppuun.

Faktaa:

Liikkumisella voidaan tutkimusten mukaan selkeästi hidastaa ikääntymisen vaikutuksia ja laitoshoidon tarvetta. Ihminen ei ole koskaan niin vanha tai huonokuntoinen, ettei hän hyötyisi liikunnasta, lihasvoiman lisäämisestä ja tasapainon harjoittamisesta. Pienelläkin arkiliikunnan lisäyksellä voidaan tukea kotona pärjäämistä. Liikunta lisää hyvää mieltä ja on tärkeä osa iäkkään ihmisen parempaa arkea.

Kohderyhmä:

Soinin kunnan sivukylillä asuvat 70+ ikäihmiset, joiden toimintakyky on heikkenemässä ja ulkopuolisen avun tarve lisääntymässä sekä laitostumisen uhka on suuri.

Tavoitteet:

 • Parantaa kotona asuvien toimintakyvyltään heikentyneiden ikäihmisten itsenäistä arjessa selviytymistä ja elämänlaatua
 • Ennaltaehkäistä toimintakyvyn, lihasvoiman ja tasapainon ennenaikaista raihnaistumista
 • Erityisryhmien liikunnan juurruttaminen osaksi kunnan palvelutarjontaa
 • Tasavertaisten liikuntapalvelujen luominen kuntalaisille iästä ja asuinpaikasta riippumatta

Toiminta:

Liikunnanohjaus

Asiakkaan kotona tapahtuva toimintakykyä ylläpitävä yksilöohjaus oli lähtökohtana projektin ensimmäisenä toimintavuotena. Säännöllisellä jalkojen lihasvoimaharjoittelulla sekä tasapainoharjoittelulla on saavutettu kannustavia tuloksia kotona asumisen tukemiseksi. Kuluvan vuoden aikana saadut kokemukset ovat olleet rohkaisevia; ohjauksessa mukana olleet ikäihmiset kertovat tuolilta ylös nousun helpottuneen, kävelyn olevan keveämpää ja itseluottamuksen omaan liikkumiseen lisääntyneen mielialan kohoamisen myötä. Motivaatio harjoitteluun on kasvanut kunnon kohentumisen ja onnistumisen kokemusten myötä jopa niin, että ryhmäliikuntaan osallistuminen olisi luonteva jatko liikkumiselle.

Jokainen meistä tarvitsee riittävästi liikuntaa läpi elämän. Liikkuminen ei tuo ikuista nuoruutta eikä se ole kilvoittelua elämän pidentämiseksi, vaan vapautta ja itsenäisyyttä, tervettä itsetuntoa ja hyvää mieltä. Liikunnan avulla mieli pysyy virkeänä ja kotiaskareet sujuvat, jolloin kotona voi asua mahdollisimman pitkään. Yhteiset liikuntatuokiot antavat mahdollisuuden tavata toisia ikäihmisiä. Liikuntaharrastuksen voi aloittaa missä iässä tahansa eikä se ole myöhäistä milloinkaan, mutta mitä myöhemmin aloittaa sitä varovaisemmin lähdetään liikkeelle.

Liikutaan yhdessä – projekti haluaa tarjota ikäihmisille mahdollisuuden osallistua ohjattuun liikkumiseen. Toiminta tuleekin jatkossa keskittymään ryhmissä tapahtuvaan toimintakykyä ylläpitävään voima- ja tasapainoharjoitteluun. Alla olevista ryhmäkuvauksista löydämme yhdessä kullekin osallistujalle parhaiten soveltuvan ryhmän.

Ryhmiä tullaan järjestämään seuraavasti:

 • PALVELUTALON ULKOILURYHMÄ

Maanantai klo 9.30 - 10.30 alkaen 1.9.2008

- avoin kaikille itsenäisesti liikkuville alueen asukkaille

- alkulämmittely ja kävelylenkki (huonolla säällä tuolijumppa sisätiloissa)

Tavoitteena on ulkoilun tukeminen ja sosiaalisen hyvinvoinnin lisääminen.

 • HYVÄN OLON LIIKUNTARYHMÄ yhtenäiskoulun salissa

Maanantai klo 13.30 - 14.30 alkaen 22.9.2008

- toiminta- ja liikuntakykyiset ikäihmiset

- alkulämmittely, monipuolinen harjoittelu ja loppuvenyttely

Tavoitteena on tasapainon, liikkumiskyvyn ja lihasvoiman ylläpito ja kehittäminen sekä sosiaalisen hyvinvoinnin lisääminen.

 • PIENKODIN JA MATINTIEN AAMUVOIMISTELURYHMÄ, pienkoti

Tiistai klo 9.00 - 9.30 alkaen 2.9.2008

- pienkodin ja Matintien ikäihmiset

- tuolijumppa

Tavoitteena on liikkumiskyvyn ja lihasvoiman ylläpito sekä sosiaalisen hyvinvoinnin lisääminen.

 • TUPLARYHMÄ, kerhohuone

Tiistai ja torstai klo 10.00 - 11.00 alkamisajankohta ilmoitetaan myöhemmin

- toimintakyvyltään rajoittuneet, apuvälineellä kulkevat ja avustajaa tarvitsevat ikäihmiset

- alkulämmittely, monipuolinen harjoittelu ja loppuvenyttely

Tavoitteena on lihasvoiman, tasapainon ja liikkumiskyvyn ylläpito ja kehittäminen, syrjäytymisen ehkäiseminen sekä sosiaalisen hyvinvoinnin lisääminen. Kuljetus tarvittaessa.

 • SPR:n KERHO, kerhohuone

Tiistai klo 13.45 - 14.15 alkaen 2.9.2008

- palvelutalon asukkaat

- toimintatuokio, SPR:n työntekijä

- tuolijumppatuokio, projektityöntekijä

Tavoitteena on sosiaalisen hyvinvoinnin lisääminen ja liikkumiskyvyn ylläpito.

 • KONKARIT, kerhohuone

Torstai klo 13.00 - 14.15 alkaen 2.10.2008

- toimintakyvyltään rajoittuneet, itsenäisesti apuvälineen avulla kulkevat ikäihmiset

- alkulämmittely, monipuolinen harjoittelu ja loppuvenyttely

Tavoitteena on lihasvoiman, tasapainon ja liikkumiskyvyn ylläpito ja kehittäminen, itsenäisen harjoittelun tukeminen (kotiläksy) sekä sosiaalisen hyvinvoinnin lisääminen.

Kuljetus tarvittaessa.

 • SENIORIT, Hautakyläsali

Perjantai klo 10.00 - 11.00 alkaen 3.10.2008

- avoin kaikille Hautakylän, Kukonkylän ja Itä-Ähtärin alueella asuville ikäihmisille

- alkulämmittely, monipuolinen harjoittelu ja loppuvenyttely

Tavoitteena on lihasvoiman, tasapainon ja liikkumiskyvyn ylläpito ja kehittäminen sekä sosiaalisen hyvinvoinnin lisääminen. Kuljetus tarvittaessa.

Tiedottaminen ja koulutus

Voimaa Vanhuuteen – ohjelman tavoitteena on lisätä tietoa liikunnan myönteisistä vaikutuksista ikääntyneille. Liikutaan yhdessä – projekti tuo tietoa maakuntaan LIIKUNNASTA APUA ARKEEN? – luennon myötä, jota voi tilata mm. eläkeyhdistysten kuukausikerhoihin. Luento on maksuton ja kestää noin 1,5 tuntia.

Vuoden 2009 alusta alkaen järjestämme myös VoiTas – ohjaajakoulutusta sekä ulkoiluystäväksi iäkkäälle – koulutusta.

Liikutaan yhdessä - projekti on mukana erilaisten tapahtumien järjestämisessä.

Lisätietoa hankkeen toiminnasta antavat:

Anu
Anu Alatalo, projektivastaava
040-752 6181
Sähköposti

Tiina
Tiina Silvonen, projektityöntekijä
040-729 8531

Liikutaan yhdessä

 

Voimaa vanhuuteen            ray

 

 

Powered by Visualweb SiteAdmin 2005